Cursuri

CURSUL „FORMARE DE FORMATORI”

Obiectivul general al cursului este formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților.

La finele instruirii, formabilii se vor specializa în formarea cunoştinţelor pe diferit teme, vor fi capabili să organizeze, să efectueze, să evalueze activitatea de formare și vor avea cunoştinţe/abilităţi de a folosi o gamă variată de metode interactive de instruire şi de implicare a participanţilor.

Participanții obţin un Certificat al Institutului Muncii, recunoscut la nivel naţional.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL „SCRIEREA CERERILOR DE FINANŢARE ŞI MANAGEMENTUL DE PROIECT”

Obiectivul general al cursului este pregătirea managerilor de proiecte, capabili să întocmească cereri de finanţare pentru diferiţi donatori şi să gestioneze proiecte susţinute de finanţatori locali şi internaţionali.

La finele instruirii, formabilii vor dispune de cunoştinţe şi abilităţi privind scrierea unei cereri de finanţare, elementele componente şi ciclul unui proiect, utilizarea diferitelor instrumente de analiză a problemelor, obiectivelor, rezultatelor şi impactului proiectului, elaborarea matricei logice, a bugetului şi cum poate fi asigurată „durabilitatea unui proiect” etc.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL „MANAGEMENTUl SINDICAL”

Obiectivul general al cursului este formarea profesională a liderilor sindicali moderni şi dezvoltarea la ei a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de management sindical.

La finele instruirii, formabilii vor cunoaşte ansamblul de informații teoretice și practice privind managementul unei structuri sindicale, vor îmbunătăţi performanţele în vederea gestionării eficiente a tuturor tipurilor de resurse umane, materiale şi financiare ale sindicatului, vor avea abilităţi de selectare a procedurilor de lucru şi a preformării programelor de activitate sindicală, vor putea elabora strategii de planificare, evaluare şi control a activităţii unui sindicat

Participanții obţin un Certificat al Institutului Muncii, recunoscut la nivel naţional.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURS DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ LA STUDII SUPERIOARE “PARTENERIATUL SOCIAL ÎN SFERA MUNCII”

(cu obţinerea calificării Negociator şi Mediator în domeniul Muncii)

Programul abordează totalitatea aspectelor dreptului muncii şi un domeniu mai puţin valorificat - parteneriatul social. El este adresat liderilor sindicali, salariaţilor din economia naţională,patronilor, altor persoane interesate în dezvoltarea competenţelor profesionale şi sociale şi urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru crearea şi menţinerea climatului economic, social şi psihologic favorabil dezvoltării unităţii economice.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL ”COMUNICAREA ŞI RELAŢIILE PUBLICE. CONFLICTOLOGIE”

Cum sa comunici eficient cu angajatorul şi colegii de echipa. Comunicarea este o resursă-cheie a reuşitei in raporturile de muncă. Cursul, oferit de noi, îți va ajuta să convingi sa să accepți sa fii convins de către angajator şi colegi, fără a pierde sau a fi frustrat.

La finele cursului formabilul trebuie să posede competenţe de comunicare interpersonală şi organizaţională, competenţe de prevenire, soluţionare a conflictelor şi litigiilor de muncă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL GENERAL ”ECONOMIA DE PIAŢĂ PENTRU NEECONOMIȘTI”

Obiective generale ale cursului sunt elucidarea unor aspecte cardinale privind esenţa, mecanismele economiei de piaţă și dezvoltarea unui mod de gândire economic

La finele cursului formabilul va cunoaște conceptele fundamentale şi mecanismele economiei de piaţă, rolul consumatorului, natura şi structura organizaţiilor, esenţa şi metodele de implicare a statului în economie, va obține abilități de planificare, producţie, marketing etc.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL ”IMPOZITELE ȘI ACTIVITATEA FISCALĂ”

Obiective generale ale cursului dezvoltarea competenţelor în domeniul fiscal.

La finele cursului formabilul va cunoaște elemente din domeniul politicii fiscale de stat, legislaţiei fiscale, funcţiile sistemului fiscal, felurile de impozite, cum să-ți sporești veniturile și să întocmeşti o declaraţie pe venit etc.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURS DE FORMARE: ORGANIZARE PRIN IMPLICARE (ORGANIZING). CONSTITUIREA ŞI MANAGEMENTUL ECHIPEI SINDICALE EFICIENTE

Cursul se adresează liderilor şi activiştilor sindicali.

Organizarea lucrătorilor în sindicate, dar mai ales implicarea acestora în activitățile sindicale cotidiene – este una din cele mai importante si de actualitate provocări pentru mişcarea sindicala.

Scopul acestui curs este sa ofere instrumente si materiale persoanelor care se vor angaja în munca de organizare sindicală eficientă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURS DE FORMARE: MANAGEMENTUL VENITULUI SALARIAL

Cursul se adresează lucrătorilor, membrilor de sindicat, competitorilor pe piaţa muncii.

Scopul cursului este de a dezvolta competenţe de sporire a veniturilor salariale prin poziţie activă la locul de muncă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

TOP