Cursuri destinate membrilor de sindicat și desfășurate prin intermediul CNSM 

CURSUL „FORMARE DE FORMATORI”

Obiectivul general al cursului este formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților.

La finele instruirii, formabilii se vor specializa în formarea cunoştinţelor pe diferite teme, vor fi capabili să organizeze, să efectueze, să evalueze activitatea de formare și vor avea cunoştinţe/abilități de a folosi o gamă variată de metode interactive de instruire şi de implicare a participanţilor.

Participanții obţin un Certificat al Institutului Muncii, recunoscut la nivel naţional.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL „SCRIEREA CERERILOR DE FINANŢARE ŞI MANAGEMENTUL DE PROIECT”

Obiectivul general al cursului este pregătirea managerilor de proiecte, capabili să întocmească cereri de finanţare pentru diferiţi donatori şi să gestioneze proiecte susţinute de finanţatori locali şi internaţionali.

La finele instruirii, formabilii vor dispune de cunoştinţe şi abilităţi privind scrierea unei cereri de finanţare, elementele componente şi ciclul unui proiect, utilizarea diferitelor instrumente de analiză a problemelor, obiectivelor, rezultatelor şi impactului proiectului, elaborarea matricei logice, a bugetului şi cum poate fi asigurată „durabilitatea unui proiect” etc.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL „MANAGEMENTUL SINDICAL”

Obiectivul general al cursului este formarea profesională a liderilor sindicali moderni şi dezvoltarea la ei a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de management sindical.

La finele instruirii, formabilii vor cunoaşte ansamblul de informații teoretice și practice privind managementul unei structuri sindicale, vor îmbunătăţi performanţele în vederea gestionării eficiente a tuturor tipurilor de resurse umane, materiale şi financiare ale sindicatului, vor avea abilităţi de selectare a procedurilor de lucru şi a preformării programelor de activitate sindicală, vor putea elabora strategii de planificare, evaluare şi control a activităţii unui sindicat.

Participanții obţin un Certificat al Institutului Muncii, recunoscut la nivel naţional.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURSUL ”COMUNICAREA ŞI RELAŢIILE PUBLICE. CONFLICTOLOGIE”

Cum sa comunici eficient cu angajatorul şi colegii de echipă. Comunicarea este o resursă-cheie a reuşitei în raporturile de muncă. Cursul, oferit de noi, îți va ajuta să convingi sa să accepți să fii convins de către angajator şi colegi, fără a pierde sau a fi frustrat.

La finele cursului formabilul trebuie să posede competenţe de comunicare interpersonală şi organizațională, competenţe de prevenire, soluţionare a conflictelor şi litigiilor de muncă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

CURS DE FORMARE: ORGANIZARE PRIN IMPLICARE (ORGANIZING). CONSTITUIREA ŞI MANAGEMENTUL ECHIPEI SINDICALE EFICIENTE

Cursul se adresează liderilor şi activiştilor sindicali.

Organizarea lucrătorilor în sindicate, dar mai ales implicarea acestora în activitățile sindicale cotidiene – este una din cele mai importante și de actualitate provocări pentru mișcarea sindicală.

Scopul acestui curs este să ofere instrumente și materiale persoanelor care se vor angaja în munca de organizare sindicală eficientă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

TOP