Institutul Muncii

Cine suntem noi?

Institutul Muncii este centrul educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și înregistrează o istorie de peste 50 ani.
Sferele esențiale de activitate ale Institutului Muncii includ următoarele tipuri de servicii: educaționale, cercetare, hoteliere, alimentare și organizarea diverselor evenimente.

 

Misiunea Noastră

Institutul Muncii - elementul de bază al sistemului educațional sindical și de formare a cadrelor sindicale al CNSM.

 

Viziunea Noastră

Furnizarea serviciilor prestate la standarde înalte de calitate, adaptate permanent, pentru a crește impactul în societate și a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern și accesibil.

 

În scopul realizării acestui deziderat, activitatea Institutul Muncii este axată în special pe următoarele direcţii principale:

  • coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM;
  • elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; 
  • formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; 
  • acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; 
  • studii, sondaje sociologice, analize, cercetări ştiinţifice în domenii de interes sindical.

ECHIPA

Braga Viorel

Director General

Tel/Fax: (022) 43 98 93;

(+373) 79303055

E-mail: office@institutulmuncii.md

Suruceanu Dorin

Director adjunct,                                                șef Dep. educație, cercetare și relații internaționale

Tel/Fax: (022) 44 73 23;

(+373) 67448883

E-mail: sds_bit@mail.ru

Stratan Alina

Contabil șef

Tel/Fax: (022) 44 32 59;

(+373) 78005515

E-mail: contabilitate@institutulmuncii.md

Stratan Andrei

Inginer – Șef

 

(+373) 67590207

E-mail: office@institutulmuncii.md

Ciolac Valeria

Recepționer șef

Tel/Fax: (022) 43 97 55;

(+373) 6744880

E-mail: info@institutulmuncii.md

Lucaș Tamara 

Manager Resurse Umane 

Tel/Fax: (022) 44 30 48;

(+373) 78306568

E-mail: office@institutulmuncii.md

Popescu Angela 

Șef Dep. Marketing și Vânzări

Tel/Fax: (022) 44 30 48;

(+373) 69888420

E-mail: vinzari@institutulmuncii.md

Pereghineț Valentin

Administrator sală

GSM: (+373) 67448882

E-mail: pereghinet@mail.ru

Ceban Svetlana

Manager Spații

Tel/Fax: (022) 44 73 55;

(+373) 67590215

E-mail: svetlana.ceban@institutulmuncii.md

Ursu Valeriu 

Medic șef

Tel/Fax: (022) 49 72 69;

(+373) 67591465

E-mail: centrulmedicalim@gmail.com

PARTENERI

Centre internaţionale de formare şi cercetări sindicale

European Trade Union Institute ETUI

Programme for Workers’ Activities (ACTRAV)

Global Labour Institute

Academia Muncii şi Relaţiilor Sociale Kiev

Instituţii de formare şi cercetare ale statului şi patronatelor

Inspecția Muncii

www.inspectiamuncii.md

Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova

Biroul Naţional de Statistică

Academia de Administrare Publică

Instituţiile de învăţămînt superior din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Academia de Studii Economice

Universitatea de Stat  Alecu Russo

Programe internaţionale & ONG

Oficiul  naţional ILO

-

Biroul FES în Moldova

Centrul Contact

DVV Internaţional Moldova

Centrul de informare a muncitorilor migranţi

ADRESA

STRADA ZIMBRULUI 10,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA,
MD 2024

Program

ADMINISTRAȚIA:
LUNI – VINERI, 08:30-17:00
RECEPȚIA:
LUNI – DUMINICĂ 24/24

TOP