Şcoala Sindicală din Moldova:

Curs de instruire pentru lideri și activiști sindicali în domeniul
organizării, conducerii şi gestionării activității unui sindicat de succes

Noul format al proiectului "Şcoala Sindicală din Moldova" (ȘSM) este o continuare a Şcolii Sindicale din Moldova (model Austria), care se axeaza pe desfăşurarea succesivă a activităților de instruire prin intermediul mentorilor şi formatorilor locali, utilizarea experieței acumulate pe parcursul a celor cinci ediții desfășurate și extinderea acestuia ca o formă a învăţământului sindical modern pentru adulţi în Republica Moldova.

În ultimii trei ani, ŞSM şi-a format o imagine pozitivă în întreaga societate sindicală, devenind o ofertă educaţională de calitate, fapt confirmat de beneficiarii care deja au absolvit cursurile din cadrul proiectului.

ŞSM este configurată din punct de vedere conceptual şi de personal astfel, încât aceasta să-şi poată desfășura activitatea din sursele financiare proprii ale CNSM şi să asigure în acest sens durabilitatea şi sustenabilitatea proiectului în sine.

Scopul Proiectului:

Instruirea și formarea profesională a unei echipe de lideri sindicali moderni, dezvoltarea la ei a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de management sindical de succes.

Grupul ţintă al cursului de instruire – lideri şi activişti sindicali doritori de a deveni persoane calificate în arta şi ştiinţa de a conduce cu succes diferite structuri sindicale.

Cerinţe minime pentru a fi înscris la curs:

 • activism sindical

 • motivaţie personală sporită de a deveni un bun manager sindical

 • studii universitare sau colegiale

 • responsabilitate

 • punctualitate

 • calităţi de lider

 • asumarea obligaţiei de a implementa abilităţile obţinute în activităţile sindicale

Rezultatele aşteptate

La finele celor 96 de ore de curs se va obţine o echipă de lideri sindicali calificaţi în arta de a conduce care:

 • vor cunoaşte ansamblu de informații teoretice și practice privind managementul unei structuri sindicale de succes;

 • vor dezvolta profesional calitatea sa de manager sindical;

 • vor îmbunătăţi performanţele în vederea gestionării eficiente a tuturor tipurilor de resurse umane, materiale şi financiare ale sindicatului;

 • vor avea abilităţi de selectare a procedurilor de lucru şi a performării programelor de activitate sindicală;

 • vor avea deprinderi de a gestiona activităţi de organizare, educaţie şi informare;

 • vor avea abilităţi de prezentare şi comunicare în cadrul unui grup;

 • vor putea elabora strategii de planificare, evaluare şi control a activităţii unui sindicat;

 • vor obţine un Certificat al Institutului Muncii, recunoscut la nivel naţional.

Evaluarea rezultatelor cursului:

La finele cursului fiecare participant susține un test scris, care va conține întrebări din temele prezentate în cadrul sesiunilor de instruire și studii de caz, în care se vor aborda situații concrete din activitatea sindicalistă.


SESIUNEA I. Formarea şi gestionarea unei organizaţii Sindicale de succes.

SESIUNEA II. Rolul sindicatului în protecţia juridică şi social-economică a salariaţilor. Parteneriatul social.

SESIUNEA III. Comunicare.

SESIUNEA IV. SSM. Activități sindicale internaționale.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

Orele de lucru

Luni-Vineri: 8.30 - 17.00
Sâmbătă:  - 
Duminică:  - 

Newsletter

TOP