Institutul Muncii

Cine suntem noi?

Institutul Muncii este centrul educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și înregistrează o istorie de peste 50 ani.
Sferele esențiale de activitate ale Institutului Muncii includ următoarele tipuri de servicii: educaționale, cercetare, hoteliere, alimentare și organizarea diverselor evenimente.

 

Misiunea Noastră

Institutul Muncii - elementul de bază al sistemului educațional sindical și de formare a cadrelor sindicale al CNSM.

 

Viziunea Noastră

Furnizarea serviciilor prestate la standarde înalte de calitate, adaptate permanent, pentru a crește impactul în societate și a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern și accesibil.

 

În scopul realizării acestui deziderat, activitatea Institutul Muncii este axată în special pe următoarele direcţii principale:

  • coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM;
  • elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; 
  • formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; 
  • acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; 
  • studii, sondaje sociologice, analize, cercetări ştiinţifice în domenii de interes sindical.

ECHIPA

Braga Viorel

Director General

Tel/Fax: (022) 43 98 93;

(+373) 79303055

E-mail: office@institutulmuncii.md

Grecu Elena

Specialist Marketing și Vânzări

Tel/Fax: (022) 49 41 00;

(+373) 67451199

E-mail: office@institutulmuncii.md

Suruceanu Dorin

Șef Dep. Educație și Cercetare

Tel/Fax: (022) 44 73 23;

(+373) 67448883

E-mail: sds_bit@mail.ru

Lucaș Tamara

Departament Marketing și Vânzări

Tel/Fax: (022) 44 30 48;

(+373) 69888420

E-mail: vinzari@institutulmuncii.md

Gantea Cristina

Specialist Relații Internaționale

E-mail: info@institutulmuncii.md

Pereghineț Valentin

Administrator sală

GSM: (+373) 67451188

E-mail: pereghinet@mail.ru

Stratan Alina

Contabil

Tel/Fax: (022) 44 32 59;

(+373) 78005515

E-mail: contabilitate@institutulmuncii.md

Ceban Svetlana

Manager Spații

Tel/Fax: (022) 44 73 55;

(+373) 67590215

E-mail: svetlana.ceban@institutulmuncii.md

Gurduza Alexandru

Inginer – Șef

Tel/Fax: (022) 49 30 76;

(+373) 67590222

E-mail: office@institutulmuncii.md

Ursu Valeriu 

Medic șef

Tel/Fax: (022) 49 72 69;

(+373) 67591465

E-mail: centrulmedicalim@gmail.com

Balan Svetlana

Contabil-Șef

Tel/Fax: (022) 44 70 30;

(+373) 69511960

E-mail: contabilitate@institutulmuncii.md

Posțan Liliana

Cercetător științific

Tel/Fax: (022) 49 30 82;

(+373) 67590224

E-mail: cercetareim@gmail.com

PARTENERI

Centre internaţionale de formare şi cercetări sindicale

European Trade Union Institute ETUI

Programme for Workers’ Activities (ACTRAV)

Global Labour Institute

Academia Muncii şi Relaţiilor Sociale Kiev

Instituţii de formare şi cercetare ale statului şi patronatelor

Inspecția Muncii

www.inspectiamuncii.md

Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova

Biroul Naţional de Statistică

Academia de Administrare Publică

Instituţiile de învăţămînt superior din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Academia de Studii Economice

Universitatea de Stat  Alecu Russo

Programe internaţionale & ONG

Oficiul  naţional ILO

-

Biroul FES în Moldova

Centrul Contact

DVV Internaţional Moldova

Centrul de informare a muncitorilor migranţi

ADRESA

STRADA ZIMBRULUI 10,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA,
MD 2024

Program

ADMINISTRAȚIA:
LUNI – VINERI, 08:30-17:00
RECEPȚIA:
LUNI – DUMINICĂ 24/24

TOP