Securitatea și sănătatea muncii

Institutul Muncii este un furnizor de servicii educaţionale, iar în sensul art. 1 şi 11 din Legea SSM, nr. 186 din 2008 şi Serviciu extern de protecţie şi prevenire care oferă instruire externalizată în domeniul SSM.

În cei peste 5 ani de activitate în sfera formării în domeniul SSM, Institutul Muncii a contribuit semnificativ la edificarea unei culturi de prevenire şi sporirea gradului de conştientizare de către sindicalişti şi nu doar a lor, a necesităţii abordării foarte serioase a conceptului european de SSM, angajîndu-ne într-un proces continuu de motivare, formare şi informare a actorilor care au atribuţii în domeniul SSM.

Derularea activităţilor de prestare de către Institutul Muncii a serviciilor de instruire în domeniul SSM a fost iniţiată în anul 2005 şi reautorizată în 2013 în baza noii legislaţii în domeniul securităţii şi sanătăţii în muncă.

Astfel, la ziua de azi, Institutul Muncii a organizat peste 200 de cursuri în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, fiind instruiţi peste 4000 de cursanţi eligibili conform cerinţelor minime nivelului I de pregătire SSM şi peste 1000 de cursanţi eligibili potrivit nivelului II de pregătire SSM.

OFERTA INSTITUTULUI MUNCII PRIVIND SERVICIILE DE INSTRUIRE EXTERNALIZATE ÎN DOMENIUL SSM

 

I. CURS: „SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ” - nivelul I de pregătire SSM cu durata de 8 ore (prezenţă auditoriu 8 ore, susţinerea examenului de absolvire (testare).

Potenţialii formabilii (grupuri ţintă) sunt: conducătorii unităţilor care nu şi-au asumat atribuţiile lucrătorilor desemnaţi cu răspunderi specifice în domeniul SSM; conducătorii locurilor de muncă; specialiştii; reprezentanţii sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul SSM; membrii Comitetelor de SSM, etc.

Cursul este structurat pe module cu conținut minim corespunzător nuvelului întîi de pregătire (HG, nr. 95 din 05.02.2009, anexa 2), care acoperă domeniile de competenţă ale grupurilor țintă.

Modalităţi de învăţare: activităţi frontale, grupuri mici, activităţi individuale, simulări, demonstraţii şi jocuri pe roluri.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

II. CURS: „SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ” - nivelul II de pregătire SSM cu durata de 40 ore (prezenţă auditoriu - 30 ore, restul perioadei este dedicată activităţilor practice individuale şi de susţinere a examenului de absolvire (testare).

Potenţialii formabilii (grupuri ţintă) sunt: conducătorii unităţilor care şi-au asumat atribuţiile lucrătorilor desemnaţi; lucrătorii desemnaţi cu răspunderi specifice în domeniul SSM.

Cursul este structurat pe module cu conținut minim corespunzător nuvelului doi de pregătire (HG, nr. 95 din 05.02.2009, anexa 2), care acoperă domeniile de competenţă ale grupurilor țintă.

Rezervare curs: +373 22 447323/ +373 22 443048

 

 

Orele de lucru

Luni-Vineri: 8.30 - 17.00
Sâmbătă:  - 
Duminică:  - 

Newsletter

TOP