Portofoliu de cercetare

 • Reformă ramurii constructoare de mașini în Republica Moldova, 2016

 • Modelul social european și sistemul social național: provocări ce însoțesc racordarea activității sindicatelor din Moldova la rigorile UE, 2016

 • Contractul colectiv de muncă: valoare și plusvaloare pentru lucrători, angajatori și economie, 2016

 • Studiu pentru elaborarea Recomandărilor metodice privind criteriile si normele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatului aplicate la diferențierea salariilor din sistemele netarifare de salarizare, 2016

 • Studiu pentru elaborarea proiectului Regulamentului privind modul si condițiile de acordare a claselor de calificare pentru conducătorii auto, 2016

 • Analiza de context:2015// Institutul Muncii, IDIS”Viitorul”, CNV-internationaal

 • Provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE: Reprezentativitatea și legitimitatea organizațiilor sindicale/ce reprezintă lucrătorii și procesul de dialog social // Studiu (2014 )
 • Plata muncii în Republica Moldova//Studiu (2015)

 • Provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE: capacitatea de a face faţă noilor evoluţii// Studiu (2014 )

 • Impactul calităţii resurselor umane  asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova// Conferinţă ştiinţifico- practică (2013)

 • Eficienta informării sindicale //studiu (2013)

 • Organizaţia sindicală primară:evaluarea capacităţilor de reprezentare şi apărare a membrilor de sindicat (2013);

 • Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova (2013);

 • Motivatia apartenentei la sindicat (2012);

 • Efectele aplicării Legii Sindicatelor (2011);

 • Perceperea socială a sindicatelor (2010);

 • Problema recrutării şi creării de noi sindicate în contextul modernizării mişcării sindicale din Moldova” (2008);

 • Eficienţa contractelor colective de muncă (2009);

 • Migraţia de muncă a populaţiei şi identificarea mecanismelor de protecţie a migranţilor (2004-2005), partener Institutul Muncii GSEE, Grecia;

 • Anuar economic şi social 2003, partener Institutul Muncii GSEE, Grecia;

 • Rolul social şi civic al tineretului în procesul de reformare social-economică (2002), partener USM;

 • Situaţia HIV/SIDA în ţară şi probleme pieţei muncii în RM (2001);

 • Aspectele naţionale ale problemelor de gender, sărăcie şi ocupare (2001), partener OIM;

 • Muncă neprotejată şi strategia sindicatelor

 • ( 2001 - 2002), partener OIM;

 • Relaţiile de muncă pe piaţa muncii a Republicii Moldova (2001-2002), OIM.

Orele de lucru

Luni-Vineri: 8.30 - 17.00
Sâmbătă:  -
Duminică:  -

Newsletter

TOP